Alternative content

Get Adobe Flash player

Kezdőlap
Történet
Munkatársak
Tech. eszközeink
Tűzmegelőzés
Szolgáltatások
Közérdekű adatok
Galéria
Hirarchívum
Elérhetőség

1.
  Mezőgazdasági gépszemle 2012

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságra be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül a tűzoltóságnak meg kell küldeni.

A gépszemléhez további információ, valamint a bejelentő lap és a jegyzőkönyv formanyomtatványa elérhető a Tűzmegelőzés - Mezőgazdaság rovatban.

 2.
  Lakástűz Kiskunhalason az Esze Tamás lakótelepi társasházban

2011. április 04-én 18 óra 39 perckor érkezett a jelzés, mely szerint Kiskunhalason az Esze Tamás lakótelep egyik társasházának 2. emeletén lakás ég. A Kiskunhalasi Tűzoltóság I-es Kiemelt riasztási fokozatnak megfelelően 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db magasból mentő különleges szerrel vonult a helyszínre. A jelzett lakásban annak egyik szoba helyisége égett. A tűz a szomszédos lakásokra, illetve a felsőbb szintekre nem terjedt át. A jelzéskor a bejelentő elmondása szerint a lakásban feltételezhetően 2 gyermek tartózkodhat, ezért a beavatkozó tűzoltók a tűzoltás megkezdése mellett nagy erőket fordítottak az életmentésre, személyek felkutatására is. A lépcsőház nagy mennyiségű füsttel telítődött, így a 2., 3. és 4. szinten levő lakások átvizsgálása is megtörtént.
A tűzeset felszámolásában segítséget nyújtott a Dél-magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesület, akik nagyteljesítményű füstelszívó ventillátorral füstmentesítették a lépcsőházat és a lakást.

Tanulságok levonása:

Aktualitása az esetnek, hogy a Kiskunhalasi Tűzoltóság a tűzesetet megelőzően több más társasháznál tartott hatósági ellenőrzést, illetve tűzoltási gyakorlatot, melyek során több tűzvédelmi problémával, jogszabálysértéssel is szembesültünk. Jellemzően:

  • közműelzárás lehetőségének hiánya (hiányzik a gázfőelzáró csap karja; az elektromos tűzvédelmi főkapcsoló valamint annak ki- és bekapcsolt helyzete nincs megjelölve)
  • a lépcsők, lépcsőfordulók a lakók számára kiürítési útvonalat (a tűzoltók számára behatolási útvonalat) jelentenek az égő lakásból / épületből, így a lépcsőket, lépcsőkarokat, lépcsőfordulókat virágokkal, virágtartó állványokkal egyéb bútorokkal leszűkíteni, elzárni, bármilyen módon a közlekedést akadályozni szigorúan tilos
  • az elektromos fogyasztásmérő szekrények nem anyagtárolásra valók, azokban éghető anyagok tárolása szintén tilos
  • a padlásterekben (ahol van) kerülni kell a nagy mennyiségű éghető anyag felhalmozását, a kéménytől, fa tetőszerkezettől legalább 1 méter távolságot el kell hagyni éghető anyag tárolása esetén
  • a beépített tűzvédelmi berendezések (hő- és füstelvezető nyílások; száraz felszálló tüzivíz vezetékek és szerelvényeik) mindenkori használhatóságát állandóan biztosítani kell, azok épségét meg kell őrizni; sok esetben a lépcsőházak ablakai szolgálnak hő- és füstelvezető nyílásként, így azok nyithatóságát is folyamatosan biztosítani kell (a nyitó - záró kar ha nincs benne az ablak zárszerkezetében úgy az egyetlen megoldás az ablak betörése marad, melynek utólagos helyreállítása a lakókat terheli költséggel)
  • ha már tűz keletkezett, és annak kiterjedése akkora, hogy saját erőből nem oltható el, akkor a tűzoltóság értesítését követően nagyon fontos, hogy a társasház többi lakója is értesítve legyen a tűzesetről, hogy még idejében minden lakó elhagyhassa az épületet, ne ragadjon bent senki a füst illetve a tűz következtében
  • az égő helyiség vagy lakás bejárati ajtaját be kell csukni elzárva ezzel a tűz égéséhez szükséges levegő utánpótlását, illetve a lakásból a tűz és füst kiterjedését a lépcsőházba

A fentiekben felsoroltak pusztán odafigyelést igényelnek, pénzbe nem kerülnek és adott esetben életet, anyagi javakat menthetnek! 

 3.
  >> Zenés szórakozóhelyek tűzvédelmi hatósági ellenőrzése


A 2009-es év végétől kezdődően 2010. április hónapjával bezárólag végrehajtottuk a területünkön üzemelő zenés szórakozóhelyek, diszkók átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzését. A diszkók tűzvédelmi helyzete vegyes képet mutat. A legtöbb esetben tűzvédelmi jogszabálysértések megállapításra kerültek, azonban volt olyan szórakozóhely is, ahol tűzvédelmi hiányosság nem került megállapításra. 
Tapasztalatok (hiányosságok):
- tűzvédelmi létesítési hiányosságok: kiürítési útvonalak helytelen kialakítása (nem megfelelő szélességű kijárat, éghető burkolatok a kiürítési útvonalakon); épületek, épületrészek működtetése diszkóként, melyek eredetileg nem erre a rendeltetésre kaptak használatbavételi engedélyt és nem is felenek meg az említett funkcióra tűzvédelmi szempontból,
- az épületek kiürítési feltételei nem teszik lehetővé a befogadott személyi létszám biztonságos kiürítését (kevés kijárat),
- több Tűzvédelmi Szabályzat nem tartalmazta a szórakozóhelyre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, és volt olyan hely is ahol a Tűzvédelmi Szabályzatot, Tűzriadó tervet nem tudták bemutatni az ellenőrzés során,
- a villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata során feltárt hibák nem kerültek kijavításra, illetőleg talaákoztunk olyan esettel is, ahol az időszakos felülvizsgálat nem került elvégeztetésre,
- a biztonsági- és irányfény világítási rendszer, illetőleg menekülési útirány jelző rendszer részbeni működésképtelensége több helyen tapasztalható volt, stb.
Jogszabálysértések következményei:
- két esetben kezdeményeztük az illetékes jegyzőknél a szórakozóhely ideiglenes bezárását a kifogásolt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséig tűzvédelmi létesítési hiányosságok (nem megfelelő, éghető anyaggal burkolt kiürítési útvonal) miatt, valamint épületrész nem az eredeti rendeltetésének megfelelő használatáért (raktárban diszkó),
- egy esetben az illetékes építésügyi hatóságot kerestük meg engedély nélküli, az érintett épület tűzvédelmi helyzetét negatívan befolyásoló, vendégtér kialakítása miatt (lényegében teljesen fa szerkezetű épületrész),
- egy esetben kezdeményeztük az illetékes jegyzőnél a szórakozóhely befogadóképességének korlátozását a rendelkezésre álló kiürítési útvonalak függvényében,
- felhívással éltünk az ügyfelek felé a jogszabálysértések megszüntetésére a legtöbb esetben.

 4.
  >> Kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata


Befejeződött a tűzoltóság célellenőrzés sorozata az illetékességi terülötünkön lévő magánszemélyeknél, gazdálkodó szervezeteknél, melyre azért került sor, mert több tulajdonos a kéményseprő-ipari közszolgáltató helyszínre történő bejutását megakadályozta, gátolva ezzel a kémények négyévenként szükséges műszaki felülvizs-gálatának elvégzését.
A kémények időszakos ellenőrzésének, tisztításának és műszaki felülvizsgálatának el nem végzése tűzvédelmi jogszabálysértés is, melynek megállapítását  követően több esetben tűzvédelmi szankci-ók alkalmazására került sor.
Tűz keletkezési okok kéményeknél:
- kéménybe épített gerenda
- koromzsák/tisztító ajtó hiánya, rossz műszaki állapota
- repedt kéménytest
- füstcső helytelen bekötése
- szakszerűtlen kürtőtoldás
Felhívjuk mindenki figyelmét a kémények rendszeres, kötelező vizsgálatainak elvégeztetésére, megelőzve ezzel a kéményekben vagy környezetükben a tüzek keletkezését !   >> Friss képek a galériából

Vízszivatás a Kadarka utcában

         Naptár
V H K Sz Cs P Szo
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829

CímerLátogatók


Az oldalt ennyien
tekintették meg:Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósag ©2009 | 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. | Tel.:77/421-355     E-mail:tuohalas@atrtnet.hu